Successfully's Security Scan

Successfully's Security Scan

Bent jij je bewust van de bedrijfsrisico’s van je IT omgeving en heb je al beveiligingsrichtlijnen voor je collega’s opgesteld? De IT Security Officer van Successfully geeft je bedrijf helder advies op het gebied van IT security. Dreigingen en kansen op aanvallen vanuit het internet op een website, SaaS applicatie of andere internet devices, onvoldoende toezicht op het wachtwoord-beleid of onverantwoord gebruik van de IT-middelen zijn aan de orde van de dag. Daarom is het voor een internet omgeving extra belangrijk dat er een toetsing op kwetsbaarheden plaatsvindt.

Successfully Security Scan

De Security scan van Successfully richt zich specifiek op de eventuele aanwezigheid van laagdrempelige kwetsbaarheden. Dit zijn namelijk de kwetsbaarheden die hackers als eerste zullen proberen te misbruiken om in te breken in je systeem. Na een Security scan weet je zeker of je medewerkers en klanten met een gerust hart verbinding met internet kunnen maken.

1. Gesprek met één van onze security consultants

In een gesprek met één van onze security consultants kom je meer te weten over de Security Scan van Successfully. We vertellen je hoe we de scan in gaan zetten, maar we luisteren vooral naar hoe de awareness omtrent Security binnen jouw organisatie leeft.

2. Scope bepalen van de security scan

Op basis van de verkregen informatie, zal de security consultant gaan kijken hoe de scan ingezet zal gaan worden en op welk gebied binnen jullie IT omgeving. 

3. Data verzamelen naar aanleiding van de scope bepaling

Door de scope bepaling kan de security consultant gericht vragen naar meer data om zo de scan perfect voor te bereiden en klaar te maken om in te zetten. 

4. Leveranciers informeren over Scan

Om iedereen op de hoogte te stellen van de geplande scan, dienen alle leveranciers ook geïnformeerd te worden over de komende scan. 

5. Scan uitvoeren

Al het vooronderzoek is gedaan, de scan kan worden uitgevoerd.

6. Rapport opstellen en advies uitbrengen

Resultaten verzamelen en rapport schrijven. Dit wordt in een advies gepresenteerd en kunnen mogelijke acties worden uitgezet. 

 Onze Security Officer, Roy Sandbergen, deelt zijn kennis m.b.t. cyber security graag met je. Neem eens contact met hem op door te bellen naar 06-29545940 of door te mailen naar rsandbergen@successfully.nl.